Lục lặc tròn

GNY: 80,000 VND

bộ lục lặc lăn
Gồm: 2 hình tròn đường kính khoảng 80mm được gắn trên 3 trục đường kính 8mm, chiều dài trục 120mm. Trên mỗi trục  lồng một thanh gỗ sơn màu để khi lăn tạo tiếng kêu.Chất liệu bằng gỗ sơn màu.

Sản phẩm liên quan