Bộ xâu dây tạo hình

GNY: 125,000 VND

150,000₫

Bộ xâu dây tạo hình

Bộ xâu dây tạo hình

Gồm các khối chữ nhật, hình tròn, tam giác, hình vuông. Mỗi loạii có 3 khối. Có lỗ Φ….Kèm theo dây-Bằng gỗ hoặc nhựa nhiều mầu.

Sản phẩm liên quan